Shakti Lyrics – Sarkar 3

Govinda govinda, govinda govinda, govinda govinda Govinda govinda, govinda govinda, govinda govinda Govinda govinda… Govinda govinda, govinda govinda, govinda govinda Govinda govinda, govinda govinda, govinda govinda Govinda govinda… Shakti govinda…