Lapak Jhapak Lyrics – Ghayal Once Again

Lapak Jhapak Lyrics – Ghayal Once Again

Lapak jhapak, lapak jhapak Lapak jhapak, lapak jhapak ho! Ae.. lapak jhapak, lapak jhapak Lapak jhapak, lapak jhapak ho! Hunky Dory ae dil ki story Humse hai nahi hai auron…