Dil Lyrics – Balwant Shahpuri

Dil laun lagge eh soch lawin, Pyar paun lagge eh soch lawin, Dil laun lagge eh soch lawin, Pyar paun lagge eh soch lawin, Eh marz da pyar da bhaida…