Mashookan Lyrics – Bhoora Littran

Jeonde Jee Hi Jandiya Ne Eh Maar Mashookan Shadd Ke Yaar Purane Na Lendiya Saar Mashookan Jeonde Jee Hi Jandiya Ne Eh Maar Mashookan Shadd Ke Yaar Purane Na Lendiya…