Dial – Deep Sukh ft. The Boss

USA wangu rob same naar da Unj ni si sheti sheti munda haar da USA wangu rob same naar da Unj ni si sheti sheti munda haar da Saukha ni…