Ekwari Tak Le Lyrics – Bichhoo

Sanu tak le tak le sanu tak le tak le Sanu ekwari ekwari tak mahiyan we Sanu ekwari tak bas we Tu kudiya takiya lakh mahiyan Sanu ekwari tak bas…

Once You Fall In Love Lyrics – Bichhoo

Yeah yeah yeah yeah……….. Oh yeah yeah yeah yeah……….. Jivan mein janey jana ek bar hai hota pyar Jivan mein janey jana ek bar hai hota pyar Jivan mein janey…