Puff Lyrics – Harsimran Khokhar

Dovein hath jod jadon, Neevi jehi paayi si, Buliyan gulabiyan chon, Fateh ji bulayi si, Dovein hath jod jadon, Neevi jehi paayi si, Buliyan gulabiyan chon, Fateh ji bulayi si,…