Kalgidhar de singh Lyrics – JS Kay

Kalgidar De Singh Sajonde Sir Sohni Dastar Ae Sab Kauma Cho Vakhre Disde Dunia Te Sardar Ae Kalgidar De Singh Sajonde Sir Sohni Dastar Ae Sab Kauma Cho Vakhre Disde…